Enligt statistik från Socialstyrelsen är risken att få en allvarlig bristning/förlossningsskada låg i Norrbotten. Antalet allvarliga bristningar minskar över hela landet  även om det fortfarande är skillnad mellan länen.

I Norrbotten arbetar vi aktivt för att minska andelen stora bristningar. Alla barnmorskor och läkare får kontinuerlig utbildning i hur man skyddar mellangården under förlossningen. Om en bristning är lite större händer det att vi väljer att bedöma och sy den på operation i riktigt effektiv bedövning, för att vara säker på att den inte går mot tarmen.

 

Bara 2,4 procent av norrbottniska förstföderskor får allvarliga bristningar i samband med förlossning. Det är mindre än hälften så många som i resten av landet.

- Vi är ändå inte nöjda

Bland omföderskor är de allvarliga bristningarna/förlossningsskadorna ännu ovanligare. Bara 1,5 procent av omföderskorna får allvarliga bristningar, vilket också det är mindre än hälften så många som riksgenomsnittet.

Bristningar i samband med förlossning klassas på en fyragradig skala. De två sista stegen på skalan räknas som en allvarlig bristning. Tredje gradens bristning innebär att det finns skador på den yttre och ibland den inre ändtarmsmuskeln. Fjärde gradens bristning innebär att det finns skador på ändtarmsmusklerna och väggen i ändtarmskanalen.

- Vi är ändå inte nöjda, säger Vårdchef Annika Johansson. Vi hade ännu bättre resultat 2014 och vi fortsätter att arbeta för att så få kvinnor som möjligt ska drabbas av bristningar.

Siffrorna kommer från det medicinska födelseregistret som innehåller information om alla graviditeter som lett till förlossning i Sverige. Registret innehåller data ända från 1973. Eftersom registret nästintill är heltäckande används det frekvent för kvalitetsarbete och forskning. 

Läs mer om bristningar här

Fakta om förlossningsvården i Norrbotten

  • Genomsnittsåldern för en förstföderska i Norrbotten var 27,3 år
  • Under 2016 skedde 2622 förlossningar i Norrbotten.
  • Totalt föddes 2 658 barn.
  • 35 tvillingförlossningar och en trillingförlossning.
  • 15,8 procent av barnen föddes med kejsarsnitt och 4,9 procent med hjälp sugklocka, vilket är lägre än rikssnittet.
  • Efter en vaginal förlossning stannar en förstföderska i genomsnitt 2 dygn på BB. Förstföderskor som fött med kejsarsnitt stannar 2,9 dygn i snitt. Det är något kortare tid än riket i stort.

Siffrorna gäller för 2016