Välkommen till Barnhälsovården 

Barnhälsovårdsmottagningen ska vara ett ställe där det känns enkelt att prata om allt som rör ditt barn. Det kan gälla  relationen med barnet, barnets utveckling, blöjutslag, frågor om hur barnet växer och om vaccinationer. Vi finns också som ett stöd om det är svårt i relationen mellan föräldrarna. Du kan få information och stöd i till exempel amning, mat och sömn och hur du kan förhindra olyckor.

 

Ring gärna själv till BHV-mottagningen när ni kommit hem från BB eller neonatalavdelningen. Den första kontakten med barnhälsovården sker oftast inom en vecka efter hemkomsten.
Det finns barnhälsovårdsmottagningar på hälsocentralerna i länet och du kan välja vilken du vill gå till.

Här hittar du din barnhälsovårdsmottagning

Gratis för alla

 

Alla barn har rätt till barnhälsovård enligt Konventionen om barnets rättigheter och Hälso- och sjukvårdslagen
Barnhälsovård är kostnadsfri och erbjuds alla barn mellan 0-6 år i Sverige.
Barnhälsovården kan finnas i en hälsocentral eller i en familjecentral*

*Familjecentralen är en verksamhet som vänder sig till alla blivande föräldrar och föräldrar med förskolebarn 0-6 år. Här finns barnhälsovård och mödrahälsovård, socialtjänst och en öppen förskola samlat i samma hus/lokal. Familjecentralen är en mötesplats där man kan knyta kontakter, hämta kunskap samt få råd och stöd i föräldrarollen.

 

Barnhälsovården arbetar enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet  och  erbjuder hälsobesök både på BHV-mottagningen och i hemmet.

 

Läs mer om det nationella BHV-programmet  här

 

Använd vårt stöd

 

Som förälder är du expert på ditt barn. Barnhälsovården erbjuder kunskap om barns hälsa i ett bredare perspektiv och bygger på samarbete med er och specialistutbildade sjuksköterskor, läkare och psykologer.
Under  besöken hos oss undersöker vi barnet och samtalar om exempelvis barns hälsa, utveckling, kost, sömn, säkerhet och behov samt rättigheter.
Alla barn erbjuds vaccinationer mot ett flertal sjukdomar. Besöken erbjuds enskilt och i grupp.

 

Barnhälsovården samverkar med mödrahälsovård, socialtjänst, öppen förskola, elevhälsa, barnsjukvård, barnomsorg och tandvård, samt med logopeder och dietister.

 

Första besöket

 

Den första träffen med BHV brukar ske c:a en vecka efter att ni har kommit hem från BB eller neonatalavdelningen.
En barnhälsovårdssjuksköterska besöker er i hemmet. Vi brukar prata om det som känns viktigt för er som familj till exempel  förlossningen, amning, modersmjölksersättning. Sjuksköterskan undersöker barnet och informerar om vad barnhälsovården har att erbjuda.

 

Läs om de första månaderna med barnet här

 

Vaccinationer

 

Enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten erbjuds Hepatit B-vaccination till alla spädbarn i Norrbotten och även i övriga landet.

 

Hepatit B ingår i samma spruta som polio, stelkramp, kikhosta, difteri, Hib och ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

 

Läs om vaccinations-schemat här

Vi ger dig råd och stöd

Det är en omvälvande händelse att bli förälder och det väcker ibland känslor och tankar du kanske inte hade räknat med.
Vi finns här för dig.
Barnets ålder och hur livet ser ut runt omkring styr vad som kan bli aktuellt att få hjälp med.  Personalen som arbetar inom BHV möter många barn och föräldrar och har stor erfarenhet som du kan luta dig mot.
Om du som förälder känner dig nedstämd kan det vara skönt att prata med någon som du har förtroende för. Sjuksköterskan på BHV-mottagningen är van vid sådana samtal och kan ge råd och stöd.

Eftersom barnet påverkas av hur du och andra vuxna runt omkring er mår, är det viktigt att även du mår bra. Prata med personalen på barnhälsovården om du behöver hjälp. Ibland kan du få prata vidare eller få råd om vem du kan kontakta.