Den första tiden med ert nyfödda barn kan vara omtumlande och intensiva för er båda. Som förälder vill man inte ens tänka på att något skulle gå fel eller att man oavsiktligt skulle skada sitt barn. Det är viktigt att känna till hur man kan förebygga och undvika detta.

Spädbarnsdöd
Plötslig spädbarnsdöd sker alltid plötsligt och man kan inte se några tecken på barnet innan det inträffar. I Sverige drabbas ungefär ett barn på sextusen. De råd som har störst betydelse för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd är att:

  • Låta barnet sova på rygg.
  • Undvika rökning/tobak i barnets närmiljö.
  • Se till att barnets ansikte hålls fritt, att barnet är lagom varmt och kan röra sig fritt när det ligger i famnen eller i sin egen säng och sover.


Skakvåld
Skakvåld mot ett spädbarn kan ge svåra hjärnskador.
Barnets huvud är stort i förhållande till kroppen och nackmusklerna
är inte färdigutvecklade för att kunna hålla emot om hen skakas. Vid skakningar slås hjärnan mot skallbenet.
De små blodkärlen slits av och barnet får en hjärnblödning som orsakar kraftig svullnad och gör barnet medvetslöst.
Om den vuxne håller hårt om barnets bröstkorg trycks
lungorna ihop, vilket kan leda till andningsstopp.


Skakvåld är, efter plötslig spädbarnsdöd, den vanligaste dödsorsaken bland barn upp till sex månader. Merparten av de barn som överlever skakvåld behöver livslång vård.