Amningsobservation

Under BB-vistelsen vill personalen hjälpa dig till en bra start med amningen. Därför kommer personalen be att få se en amning, för att tidigt säkerställa att barnet suger med bra tag och position. Rätt tag vid bröstet förebygger såriga bröstvårtor, ger effektiv tömning av bröstet och därmed ökad mjölkproduktion. Det innebär också minskad risk för mjölkstockning.

Barnläkarundersökning

Under första dygnet blir barnet undersökt av en barnläkare. Ytterligare en barnundersökning utförs efter tidigast 48 timmar, på BB eller på BB-eftervårdsmottagning.

Bilicheck

Denna undersökning sker som rutin på samtliga barn före hemgång och innebär att personalen med en särskild apparat mäter bilirubinnivån i barnets hud, så kallad nyföddhetsgulsot. Om värdet är högt tas ibland ett blodprov som komplement.

Blodsocker

Blodsockerkontroller tas under de första två dygnen på barn som har ökad risk för, eller visar symtom på, blodsockerfall.

Förlossningssamtal

Under vårdtiden går personalen igenom förlossningsförloppet med er. I möjligaste mån försöker den barnmorska som var med vid förlossningen vara med vid samtalet. Förbered er gärna genom att skriva ner eventuella funderingar.

Hörseltest för nyfödda (OAE-screening)

Alla nyfödda barn erbjuds hörseltest. Syftet med hörseltesten är att upptäcka eventuella hörselnedsättningar på ett tidigt stadium. OAE (otoakustiska emissioner) är en snabb och helt smärtfri undersökning. En prob som sänder ut ljudvågor placeras i barnets öra. Ljudet som uppkommer fångas upp och analyseras i en dator. Mätningen kan påverkas av att det finns fostervatten eller fosterfett kvar i hörselgången. Om resultatet inte blir godkänt före hemgång skrivs en remiss till hörcentralen dit ni blir kallade hemifrån.

Infektionskontroller

Infektionskontroller utförs regelbundet av BB-personalen på barn som löper ökad risk för infektion. Vid dessa tillfällen kontrolleras bland annat andning, temperatur, spänst och hudfärg.

PKU

PKU-provet är ett blodprov som tas på alla nyfödda barn i Sverige för att utesluta sällsynta rubbningar i ämnesomsättningen. PKU-provet tas på handryggen tidigast 48 timmar efter födseln och sparas rutinmässigt i en biobank. Om du inte samtycker till detta så säg till vid provtagningen.

Läs gärna mer på www.karolinska.se/PKU och www.biobanksverige.se
För att underlätta vid provtagning är det bra om barnet nyligen har ammat.

POX-mätning

Under det första dygnet undersöks barnet med en POX-mätare. Undersökningen är helt smärtfri och innebär att barnets syresättning i hand och fot undersöks. Syftet med undersökningen är att upptäcka hjärtfel som inte ger några övriga symtom under barnets första levnadsdygn.

Uteruspalpation

För att säkerställa att din livmoder (uterus) har dragit ihop sig efter förlossningen så kommer personalen be om att få klämma dig på magen under vårdtiden. En väl sammandragen livmoder gör att blödningen minskar snabbare.

Viktkontroll

Alla barn vägs innan hemgång. Detta för att säkerställa att barnet inte har gått ner för mycket i vikt.

När får vi åka hem?

Hemgång sker tidigast sex timmar efter förlossningen. Hur länge ni rekommenderas stanna på BB avgörs av flera faktorer; förlossningssätt och eventuella komplikationer, mors- och barns hälsostatus samt hur amningen fungerar. Prata med BB-personalen som informerar om vad som kan vara lämpligt för just er familj.

Hud mot hud

Det är en stor omställning för barn att födas. Kontakt hud mot hud är ett sätt att underlätta barnets övergång till livet
utanför livmodern. Låt gärna barnet vara hos er hud mot hud så mycket som möjligt under den första tiden.
Barnet känner igen sina föräldrars röster och hjärtslag från tiden i magen.

Hud mot hud innebär att barnet ligger utan kläder, med endast en blöja, mot någon av föräldrarnas bara bröstkorg.
Lägg en filt över barnets ryggsida. Se till att barnet ligger så att det inte kan ramla i golvet om ni skulle råka somna
med barnet i famnen. Även när förälder och barn är vakna kan hud mot hud tillämpas, genom att ha barnet i exempelvis en bärsele/bärsjal.

Kontinuerlig hud mot hud kontakt har många fördelar för både föräldrar och barn:

  • Barnet håller sig varmt lättare och sparar därmed energi.
  • Barnet blir lugnare, mer belåtet och skriker mindre.
  • Barnets växling mellan sömn och vakenhet underlättas.
  • Anknytningen mellan förälder och barn stärks.
  • Som förälder lär du dig barnets signaler snabbare och förstår vad barnet vill.
  • Barnet kommer nära bröstet vilket främjar amningen och ökar mjölkproduktionen.
  • Fungerar som smärtlindring vid exempelvis provtagning.
  • Barnets matsmältning fungerar bättre, vilket kan leda till mindre magknip.