Om ni har gått hem på tidig hemgång kommer ni efter några dagar tillbaka till BB-eftervård för återbesök. De kontroller som inte har gjorts under BB-tiden genomförs då. Då har ni också möjlighet att ställa frågor utifrån era egna behov. 

Om allt ser bra ut med barnet efter den andra barnläkarundersökningen görs som regel ingen ytterligare uppföljning på sjukhuset. Vid funderingar kontakta Barnhälsovården (BHV). Det första besöket på BHV brukar ske en vecka efter förlossningen. Du ringer själv till din BHV-central för att boka tid

Ta kontakt med Försäkringskassan så snart som möjligt.

Efter sex−åtta veckor brukar en efterkontroll göras på dig som har fött barn. Ring din barnmorska på mödrahälsovården (MHV) för att boka tid.

Tecken på ett välmående barn

Ett välmående barn har både sömn- och vakenhetsperioder. Barnet är piggt och vaket under delar av dygnet och visar tydligt genom att exempelvis skrika när det vill äta, ha en ny blöja eller vara nära. Däremellan infinner sig stunder av lugn och vila.

Tecken på ett barn som inte mår bra

Ett barn som inte vill/orkar äta, är slappt, verkar slött och/eller har avvikande hudfärg (grå, blek, gul) behöver följas upp.

Kontakta BB eller BHV för att få tid för kontroll. Vid akuta åkommor kontaktas alltid 112.