Här är en vägledning för vart du vänder dig med dina frågor. Vi önskar att du hör av dig om du är osäker på något.

BB-avdelningen

Sunderby sjukhus 0920−28 24 54
Gällivare sjukhus 0970−196 83


BB-eftervård

Sunderby sjukhus, mån−fre kl 8−15, 0920−28 24 61
Kalix sjukhus 072−23 70 113
Piteå Älvdals sjukhus, mån−fre kl 8−16, 0911−752 98
Gällivare sjukhus 0970−196 83


Förlossning

Sunderby sjukhus 0920−28 24 63
Gällivare sjukhus 0970−193 45


Gynmottagningen

Alla sjukhus i Region Norrbotten 0104−52 63 00
Automatiskt uppringningssystem, knappvalsfunktioner.


Kurator

Sunderby sjukhus, kuratorsenheten 0920−28 38 21
Gällivare sjukhus 0970−194 62


Specialistmödravården

Alla sjukhus i Region Norrbotten 0104−52 63 00
Automatiskt uppringningssystem, knappvalsfunktioner

Länkar
1177 (Gå in på Barn och föräldrar)
Amningshjälpen
Försäkringskassan

Förlossning/BB Region Norrbotten
www.norrbotten.se  (Gå in på Vård och hälsa, kliniker och mottagningar, Obstetrik)

Livsmedelsverket (Gå in på Kostråd och matvanor, Ammande)

Patientnämnden
Patientnämnden
Regionhuset
971 89 Luleå