Neonatal vård

När barn föds för tidigt har deras kropp inte hunnit utvecklats färdigt som hos ett fullgånget spädbarn. Vi brukar säga att ett barn som föds före vecka 37+0 i graviditeten är för tidigt fött. Det kan då finnas olika grader av behov av andningsstöd, hjälp med tillmatning och andra medicinska insatser för att tillgodose barnets behov.

På neonatalavdelningen tar vi emot barn som är födda för tidigt och spädbarn upp till 6 månaders ålder som har andra medicinska behov. Sunderby sjukhus neonatalavdelning vårdar barn som föds från födelsevecka 28 och på Gällivare sjukhus vårdas barn från födelsevecka 32.

När ditt barn vårdas på en neonatalavdelning kan det av olika anledningar behöva hjälp med att få i sig all nödvändig näring  för sin utveckling. Det vanligaste är att barnet får en sond som går in genom näsan, ner i magsäcken och som  maten sedan ges via. Denna tillmatningsmetod stör inte amningen om du som förälder vill amma ditt barn. Individanpassade matstrategier utformas i samråd med dig som förälder.

Att få sitt barn inskrivet på en neonatalavdelning kan upplevas både chockartat och kännas jobbigt för dig som förälder. Vårdpersonal, kuratorer och sjukhuskyrkans personal finns alltid där som ett stöd för familjen.

Hud mot hud

Även barn som är fullgångna och äldre kan vara i behov av sjukvård. Det kan exempelvis vara infektioner eller att barnet behöver extra ljusbehandling för "gulsot".

Att barnet får vara hud mot hud, så mycket som möjligt, så länge som möjligt är en viktig del av omvårdnaden av det lilla barnet. Oavsett om barnet är prematurfödd eller fullgånget mår de bra av detta.

Läs mer om hud mot hud här

Se film om neonatal hemsjukvård här: