I  SKL:s öppna jämförelser för 16 olika hälso- och sjukvårdsområden fick Region Norrbotten ett mycket bra resultat avseende graviditet och förlossning. Den Öppna jämförelsen visar att när det gäller andelen bristningar och hur många som inte röker eller snusar var Region Norrbotten bäst i riket.

Det fanns även ett flertal viktiga indikatorer där vi var bättre jämfört med riket:

  • Självskattad hälsa, andel kvinnor som uppger att det allmänna hälsotillståndet varit mycket eller bra under graviditeten
  • Andel kvinnor som behandlats för psykisk ohälsa
  • Kostnaden per förlossning inklusive kejsarsnitt är lägre än i riket
  • Andel kejsarsnitt bland förstföderskor
  • Antal döda barn inom 28 dygn efter födelsen
  • Antal dödfödda barn efter 28 fullgångna graviditetsveckor
  • Bra Apgar-poäng inom 7 minuter efter födelsen. Apgar är ett sätt att snabbt bedöma det allmänna hälsotillståndet hos ett nyfött barn.

 – Region Norrbotten har under många år arbetat för en god förlossningsvård och för att undvika förlossningsskador, något som också kan utläsas i resultatet av jämförelserna, säger Anna Pohjanen, länschef för Obstetrik/Gynekologi.

Fortfarande finns det dock områden som går att förbättra. Ett sådant är andelen kvinnor med övervikt och fetma vid inskrivning på mödravårdscentralen. Norrbotten har en högre andel kvinnor än rikssnittet som går in i sin graviditet med övervikt eller fetma, vilket medför en högre risk för graviditets- och förlossningskomplikationer för både mamma och barn.