HBTQ- certifieringen på länskliniken för förlossningsvård och gynekologi har gjort att samtliga patienter kan få ett ännu bättre bemötande vid förlossning och gynbesök. 

Det heter inte ”pappasäng” längre på BB. Det heter partnersäng. Det är en konkret skillnad i tänk och språkbruk efter bemötandecertifieringen.

– Vi har lärt oss få syn på och ifrågasätta normer, säger barnmorskan Anne Carlén efter HBTQ-certifieringen.

Hela OB/gyn kliniken i Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå har fått genomgå  HBTQ-certifieringen som RFSL håller i. Under drygt ett år har personalen fått vara med på föreläsningar och workshops om bland annat sexuell läggning och könsidentitet.

Det handlar om att låta patienten själv definiera sig. När Anne är med vid en förlossning säger hon inte ”titta det blev en flicka” – det får föräldrarna själva upptäcka och sätta ord på.

– Det har varit en ganska arbetsam process, men jag tror vi kan säga att det är högre i tak nu på jobbet. Vi har just landat i detta så det är lite svårt att säga om våra patienter upplever någon skillnad, men vi hoppas att det ska märkas att vi är mer medvetna om normer och bra bemötande för alla nu säger Anne.