Det är bevisat att det nyfödda barnet mår mycket bra av att vara hud mot hud. Även föräldrarna mår bra av att hålla barnet nära huden så mycket som möjligt. Därför uppmuntrar vi föräldrar att redan på BB bära barnet i sin famn i en bärtub istället för att lägga det i en barnsäng.Forskare har studerat effekterna av tidig hud mot hud kontakt avseende amning, fysiologiska effekter samt beteende bland friska mor-barn-par. I ett trettiotal RCT-studier står det klart att att tidig hud mot hud kontakt ger följande effekter:

  • gör att mammor ammar i högre utsträckning när barnet var en månad och fyra månader.
  • har en positiv effekt på amningsperiodens längd.
  • gör att barnet interagerar tidigt med sin mamma.
  • medför att barnet skriker mindre.
  • gör att barnet håller kroppsemperaturen bättre.
  • medförde att barnets blodsockernivå, 75-90 minuter efter födelsen, var signifikant högre än de barn som inte haft tidig hud mot hud kontakt

Tidig hud mot hud vid kejsarsnitt

Ett avhandlingsarbete visade att barn som förlösts med kejsarsnitt och fått tidig hud mot hud kontakt med både sin mamma och pappa interagerade mer med båda föräldrarna . Vidare gav de tidigt ifrån sig "lockljud" när pappa och mamman pratade med varandra samt att tidig hud mot hud kontakt medförde att oxytocinhalterna (lugn- och ro hormonet) i blodet ökade för båda föräldrarna. I avhandlingen framkom också att amningsproblem avtog två veckor tidigare hos de mammor som fått rådet att ha barnet hud mot hud så mycket som möjligt jämfört med de mammor som inte fått detta råd.

(källa Rikshandboken)