BB-avdelningen
Sunderby sjukhus 0920−28 24 54
Gällivare sjukhus 0970−196 83


BB-eftervård
Sunderby sjukhus, mån−fre kl 8−15, 0920−28 24 61
Kalix sjukhus 072−23 70 113
Piteå Älvdals sjukhus, mån−fre kl 8−16, 0911−752 98
Gällivare sjukhus 0970−196 83


Förlossning
Sunderby sjukhus 0920−28 24 63
Gällivare sjukhus 0970−193 45


Gynmottagningen
Alla sjukhus i Region Norrbotten 0104−52 63 00
Automatiskt uppringningssystem, knappvalsfunktioner.


Kurator
Sunderby sjukhus, kuratorsenheten 0920−28 38 21
Gällivare sjukhus 0970−194 62


Specialistmödravården
Alla sjukhus i Region Norrbotten 0104−52 63 00
Automatiskt uppringningssystem, knappvalsfunktioner

Länkar
1177
www.1177.se
Gå in på Barn och föräldrar


Amningshjälpen
www.amningshjalpen.se


Försäkringskassan
www.forsakringskassan.se


Förlossning/BB Region Norrbotten
www.norrbotten.se


Livsmedelsverket
www.livsmedelsverket.se
Gå in på Kostråd och matvanor, Ammande


Patientnämnden
Patientnämnden
Regionhuset
971 89 Luleå