Specialistmödravård SMVC

 Specialistmödravård finns på alla sjukhus i länet. Här arbetar gynekologer och barnmorskor med vana av förlossningsvård. På SMVC görs både rutinundersökningar och kontroller vid graviditetskomplikationer.

Rutinultraljud

Alla gravida erbjuds ett rutinultraljud i graviditetsvecka 18-20. Rutinultraljudet görs på Specialistmödravården. Syftet med ultraljudet är att

  • tidsbestämma graviditeten
  • fastställa antal foster
  • fastställa moderkakans läge
  • titta efter de vanligaste typerna av missbildningar hos fostret

En del blivande föräldrar vill veta barnets kön. Om det kan ses tydligt berättar barnmorskan/läkaren, men vi kan tyvärr inte avsätta någon extra tid för att vänta på att fostret ändrar läge om det är svårt att se könet.

Vi är tacksamma om bara en vuxen följer till undersökningen, eftersom undersökaren behöver kunna koncentrera sig. Låt barnen stanna hemma. Vi ser helst att du inte filmar under undersökningen.  

Töm inte urinblåsan sista timmen före undersökningen. En lagom fylld blåsa lyfter upp livmodern så att vi kommer åt bättre med ultraljudet.

Mer om rutinultraljud

Graviditetskomplikationer

Ibland behövs det kontroller utöver dem du gör hos din barnmorska på hälsocentralen, till exempel om

  • du får förhöjt blodtryck under graviditeten
  • du drabbas av graviditetsdiabetes
  • du har någon form av sjukdom som kan påverka dig eller fostret under graviditeten
  • din mage växer fortare eller långsammare än genomsnittet

Vid dessa tillfällen remitterar din mödravårdsbarnmorska dig till Specialistmödravården. Även om du går på kontroller på specialistmödravården ska du fortfarande gå på dina ”vanliga” barnmorskekontroller på hälsocentralen.