Vad händer när du kommer till förlossningen?

Inskrivning

Ni blir välkomnad av en undersköterska eller barnmorska som visar dig till ett mottagningsrum. En barnmorska kommer att kontrollera hur du och ditt barn mår och hur långt du kommit i ditt förlossningsarbete. Barnmorskan går igenom de frågor och önskemål som finns inför förlossningen. Mödravårdsjournalen gås igenom för att se om det varit några komplikationer under graviditeten.

Olika undersökningar

För att få en bild av hur barnet mår i livmodern så kontrolleras barnets hjärtljud med hjälp av en CTG-undersökning, där två dosor fästs på magen med hjälp av elastiska band. Den ena dosan mäter barnets puls och den andra mäter kvinnans värkar. Allt visas på en skärm inne på rummet men även ute på expeditionen så att personalen kan ha koll på barnets hjärtljud även när de inte är inne på rummet. Om något visar sig vara annorlunda vid CTG-registreringen så behöver det inte betyda att något är fel, men för säkerhetsskull så följs då oftast CTG-registreringen mer noggrant under förlossningen.

Barnmorskan undersöker hur barnet ligger i livmodern genom att känna utanpå magen. Barnmorskan känner efter om du har börjat öppna dig genom att känna med sina fingrar på livmoderhalsen.

Om förlossningen bedöms ha startat så får ni flytta över till ett förlossningsrum. På förlossningsrummet finns det en förlossningssäng och en bekväm fåtölj att sitta i. Här finns tillgång till CTG-apparat, lustgas och syrgas. Toalett med dusch finns antingen i rummet eller strax utanför.

Vi finns här för dig

Vi är barnmorskor, undersköterskor och läkare som arbetar i team runt dig som ska föda barn. Dygnet runt finns även tillgång till barn- och narkosläkare. Alla är vi är här för dig. Tveka inte att fråga oss om det är något du undrar över. Vi har som mål att göra allt vi kan för att ge Er det stöd just Ni behöver för att få en bra upplevelse och en säker förlossning. Vi vill att ditt barns födelse ska bli en fantastisk upplevelse.

Berätta om dina önskemål

Att föda och få barn är för de flesta en av de allra största händelserna i livet. Hos oss kan alla kvinnor föda sina barn, både de som haft en okomplicerad graviditet och de, där det tillstött komplikationer hos mor eller barn. Vi strävar efter att alla kvinnor ska få det stöd de behöver för att få en bra förlossningsupplevelse och en medicinskt säker förlossning.

Diskutera tillsammans med barnmorskan hur förlossningen ska gå till, och om du har funderat på vilken smärtlindring du vill ha under förlossningen. Under hela förlossningen får Ni information, stöd och hjälp av barnmorskan och undersköterskan. Om det behövs kan även förlossningsläkare och barnläkare bli inblandade.

Om det blir aktuellt med ryggbedövning (EDA) så får man hjälp av en narkosläkare.

Vi har stor erfarenhet och kunskap om vad det innebär att föda och att födas, mer än 2 600 barn kommer till världen på våra förlossningskliniker inom Region Norrbotten varje år.

Trygghet för dig

Under förlossningen finns en barnmorska och en undersköterska vid din sida, och förlossningsläkare och barnläkare finns tillgängliga på avdelningen dygnet runt. Tillsammans bildar vi ett team där även barnmorskestudenter och läkarstudenter finns delaktiga under stora delar av året.

Precis intill förlossningsavdelningen finns neonatalavdelningen. Där vårdas de nyfödda barn som behöver särskilt omhändertagande.

För att ge dig och ditt barn en säker vård har vi regelbunden träning med alla medarbetare i handläggning av olika akuta situationer. Vi utbildar också blivande barnmorskor och läkare.

En fördel med att låta en studerande vara med under förlossningen är att man har någon hos sig hela tiden, eftersom barnmorskan vanligtvis kommer och tittar till då och då utom i slutet då barnmorskan är närvarande hela tiden. Eftersom en förlossning kan ta flera timmar så är det vanligt att Ni hinner träffa flera barnmorskor under Er förlossning. Vi har skiftbyte kl 07.00, kl 14.00 och kl 21.15.

Latensfas

Läs mer om latensfasen här

Aktiv fas 

När förlossningsarbetet har startat så har du kommit in i den aktiva fasen av förlossningen. Det sker när två av dessa tre saker sker eller har skett,

  • Regelbundna sammandragningar, tre till fyra stycken inom loppet av tio minuter, vilket innebär att det är två till tre minuter mellan värkarna.
  • Vattnet går
  • Modermunnen har öppnat sig tre till fyra centimeter

Under den aktiva fasen ska livmoderhalsen öppna sig och barnet ska tränga ned genom bäckenet. Det kallas för öppningsskedet. Under öppningsskedet kontrollerar barnmorskan med jämna mellanrum att livmodern öppnar sig som den ska och att barnets huvud tränger ned i bäckenkanalen. Vissa kvinnor upplever illamående när barnets huvud ska tränga förbi spinalutskotten, som är det trängsta partiet i bäckenet. Illamåendet upphör oftast när barnets huvud passerat spinalutskotten. Under öppningsskedet är det bra om du kan röra på dig och växla ställning mellan att gå, stå och sitta, allt för att underlätta att barnets huvud ska tränga ned i bäckenet.

Dags att åka in

 Vid det här laget brukar värkarna vara kraftigare och det är vanligt att man vill ha smärtlindring och då kan det vara dags att åka in till förlossningen.

Ibland och kanske speciellt när man ska få sitt första barn så kan det vara svårt att veta när det är dags. Det bästa är att alltid ringa och rådgöra med barnmorskan på förlossningsavdelningen när man tror att förlossningen har startat. Många gången kan man få komma in på kontroll och om allt är bra och barnmorskan bedömer att förlossningen inte riktigt har startat, så får man åka hem igen. Det är inget ovanligt att man får åka hem efter en kontroll.

Krystningsskedet

När barnets huvud står mot bäckenbotten upplever kvinnan en reflex att krysta i samband med varje värk. Krystningsskedet har inletts. Krystningsskedet är slutet av den aktiva förlossningen och tar olika lång tid beroende på om du fött barn vaginalt tidigare eller om det är första gången. Som längst brukar krystningsskedet ta upp emot en timme, ibland kortare och ibland längre. Vissa kvinnor upplever tidig krystningskänsla, dvs vill krysta innan barnets huvud ligger mot bäckenbotten. Vid tidig krystningskänsla kommer barnmorskan guida dig och be dig vänta med att krysta för att undvika att du blir för trött och utmattad innan det aktiva krystningsskedet ska påbörjas.

I slutet av krystningsskedet kommer barnmorskan instruera dig till att ligga i en ställning så att barnmorskan har god uppsikt över din mellangård, området mellan slidöppningen och analöppningen. I slutet av förlossningen håller barnmorskan en hand över mellangården och på barnets huvud för att undvika bristningar i samband med att barnet föds.

Moderkakan krystas ut

När barnet är framfött ska moderkakan lossna och krystas ut vilket är den sista delen av förlossningen. Det kallas efterbördsskedet. Ett kort tag efter att barnet har framfötts så får mamman åter igen en sammandragning och moderkakan lossnar.

I samband med att moderkakan lossnar kommer en lite större blödning från det område där moderkakan har suttit i livmodern. Det är viktigt att livmodern kan dra ihop sig ordentligt efter förlossningen för att undvika blödningar. För att hjälpa livmodern att dra ihop sig och undvika att du förlorar för mycket blod, så får du en spruta med oxytocin. Oxytocin är ett i kroppen naturligt förekommande hormon som utsöndras under förlossningen men även senare när du ammar ditt nyfödda barn.

Kontroll när barnet kommit ut

När moderkakan och fosterhinnorna kommit ut så kontrollerar barnmorskan att de är hela, så att ingen del sitter kvar i livmoderväggen. Finns det rester kvar kan det orsaka blödning eller infektion i ett senare skede.

Barnmorskan klämmer på din mage upprepade gånger efter förlossningen för att säkerställa att livmodern har dragit ihop sig ordentligt och inte slappnat av och börjat blöda.

 

 Smärtlindring under förlossningen

Smärta är individuell och alla som föder barn har mer eller mindre ont under sin förlossning. Smärtan är en naturlig del av födandet och syftar till att få oss medvetna om att det är dags för att föda barnet.

Det finns många sätt att förbereda sig på smärtan för att underlätta avslappning på så sätt även underlätta förlossningen.

Det kan vara svårt att i förväg veta vilken smärtlindringsmetod som passar just dig bäst, och det varierar mycket från person till person hur de olika smärtlindringsmetoderna fungerar. Det bästa är att i samråd med barnmorskan på förlossningen bestämma vilka smärtlindringsmetoder som kan vara aktuella för just dig under förlossningens olika faser.